Éiteas na scoile

Is bunscoil lán-Ghaeilge mheasctha í Scoil Fhionnbarra. Is faoi phátrúnacht an Easpaig atá an scoil agus is ar theagasc na hEaglaise atá moráltacht na scoile bunaithe.

An phríomhaidhm atá againn i Scoil Fhionnbarra ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil dos na daltaí go léir. Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linn a dtréimhse sa scoil, agus go mbeidh cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo.

Tá sé mar aidhm ag Scoil Fhionnbarra maitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air/uirthi.

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mhéan na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil. Tá pobal na scoile an-bhródúil as a bheith suite I gceartlár na Gaeltachta agus tuigtear dúinn an dualgas atá orainn an Ghaeilge a fhorbairt, an Ghaeilge a neartú agus meas a chothú I measc na daltaí sa Ghaeilge.

The school ethos is reflected in a number of formal policies operated at the school. These policies are open and transparent and support the wellbeing and development of all pupils at Scoil Fhionnbarra. Digital version of policies provided to parents are available for download opposite.

Polasaí na Scoile
Admissions Policy The school's admission policy is available here. Our registration form can be found here.
Medical Policy The school's medical policy is available here.
Cód Smachta na Scoile. See the school's code of discipline here.
Child Safeguarding See the school's child protection policy, safeguarding statement and procedures.
Get Adobe Reader You will need Adobe Acrobat Reader to view or print the above documents. If you have difficulty viewing these documents in your web browser please visit the Adobe website where the latest version of the software is freely available for download.